Maintenace Service Agreement

MAINTENANCE AGREEMENT CONTRACT


Product Description

 • Type:

  • maintenance
  • Maintenace Service Agreement
 • Brand:

  Personal Computer


MAINTENANCE AGREEMENT CONTRACT (MA)

บริการสัญญาด้านการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์สินค้าผลิตภัณฑ์  ที่หมดระยะการรับประกันแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับงานธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ตามต้องการ ด้วยศักยภาพด้านการซ่อมบำรุงและการสำรองอะไหล่ ที่พร้อมดูแลลูกค้าได้ตลอดอายุสัญญา

จุดประสงค์ ของ MAINTENANCE AGREEMENT (MA)

 • เพื่อให้อุปกรณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด
 • เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่อุปกรณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณ

การบริการ MAINTENANCE AGREEMENT (MA)

 • เมื่อเครื่องหมดอายุการรับประกันในช่วงเวลาปกติไปแล้ว คุณสามารถที่จะทำสัญญา Maintenance Agreement (MA) ในการขอรับบริการได้
 • การบริการภายใต้การรับประกันนี้ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป จึงไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

สิ่งที่จะได้รับจากการบริการ MAINTENANCE AGREEMENT (MA)

เป็นวิธีการแก้ไขเครื่องมือให้ใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงการซ่อมเครื่องและอุปกรณ์ให้สามารถใช้การหรือดำเนินการต่อได้

Service Level Agreement ( SLA)

 • 9x5xNBD: HP พร้อมให้บริการใน 9 ชั่วโมง เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8:30-17:30 ตลอด 5 วันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์ และมีการตอบสนอง (Response Time) ในวันรุ่งขึ้นหลังจากได้รับแจ้งเหตุผิดปกติ
 • 13x5x4: HP พร้อมให้บริการใน 13 ชั่วโมง เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8:30-21:30 ตลอด 5 วันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์ และมีการตอบสนอง (Response Time) ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งเหตุผิดปกติ
 • 24x7x4: HP พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่งโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดหยุดนักขัตฤกษ์ และมีการตอบสนอง (Response Time) ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งเหตุผิดปกติ