ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารพนักงาน

การช่วยเหลือพนักงานเข้าใหม่


ปัญหาหนึ่งของหัวหน้างานก็คือ การเริ่มต้นในตัวพนักงานใหม่ สิ่งดังกล่าวก็ไม่มีการละเว้นแม้แต่พนักงานใหม่ที่มีประสบการณ์มาเป็นอย่างดีแล้วก็ตามวิธีการและแนวคิดใหม่ในการทำงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ มันใม่ใช่สิ่งที่ง่ายดาย วิธีการเข้าถึงปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นของคุณ ไม่ใช่เฉพาะพนักงานใหม่ แต่สำหรับคุณและองค์การที่คุณทำงานอยู่จงพิจารณาในตัวพนักงานใหม่อย่างจริงจัง และความคิดเกี่ยวกับภารกิจใหม่ที่จะมอบหมายให้กับเขามันขึ้นอยู่กับคุณ ในการสอนผู้มาใหม่เพื่อให้ผลงานที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ ถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนสอน คุณจะต้องคัดเลือกผู้สอนที่ดี จงแน่ใจว่าสิ่งที่สอนไม่ใช่เป็นการสอนที่มีความกดดันอย่าได้เข้าใจเอาเองว่าผู้เรียนมีความรู้ใน สิ่งที่ตนเองสอนมาบ้างแล้วถ้าคุณในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน สามารถลดจำนวนผู้ลาออกได้ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก (ซึ่งหมายความว่าภารกิจของคุณก็เบาลงด้วย) ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณทำได้ซึ่งจะทำให้การลาออกลดลง และจะทำให้พนักงานใหม่ผสมผสานเข้ากับนโยบายที่เหมาะสมของคุณ ให้การต้อนรับพนักงานใหม่แต่ละคนด้วยความอบอุ่นใจ สำหรับพนักงานใหม่หลายคน งานใหม่ใด ๆ คือสิ่งที่น่ากลัว ปกติพนักงานใหม่จะให้ความสนใจกับงานใหม่ แต่เขาก็ยังกังวลใจว่าเขาจะได้รับการยอมรับจากพนักงานคนอื่นๆ ในด้านสังคมหรือไม่ พนักงานใหม่หลายคนมาถึงสำนักงานเมื่อหัวหน้างานกำลังไม่ว่างจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับพนักงานใหม่เหล่านี้คุณในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน จะต้องหาเวลาคุยกับพนักงานใหม่เหล่านี้ ด้วยความเป็นมิตร อย่าพยายามสอนพนักงานใหม่มากเกินไป แต่พยายามให้ข้อมูลเบื้องต้น สิ่งดังกล่าวจะเป็นเครื่องประกันพนักงานใหม่ว่าเขากำลังจะได้ทำงานกับองค์การที่ดี จงแน่ใจว่าพนักงานใหม่แต่ละคนเข้าใจในงานที่เขาต้องทำ พนักงานใหม่จำเป็นต้องรู้ว่า เขามีหน้าที่อะไรสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการอธิบายวิธีการต่าง ๆ ให้กับพนักงานใหม่ พนักงานใหม่อาจจะรู้แนวทางการทำงานทั่ว ๆ ไปแต่ไม่รู้ในรายละเอียดที่คุณต้องการให้ทำ สิ่งดังกล่าวก็ใช้ได้กับพนักงานใหม่ที่มีประสบการณ์มาแล้ว ถ้าขาดการฝึกอบรมที่เพียงพอ พนักงานใหม่อาจจะทำอะไรผิดพลาดในวันแรก เขาอาจจะงุนงงก่อนที่จะกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่ม ช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกมั่นคง พนักงานใหม่ จะมีความรู้สึกที่น่าพอใจเพราะเขาได้ทำในสิ่งที่คาดหวัง และเขาก็จะเป็นพนักงานที่ดีต่อใป บอกให้พนักงานใหม่รู้ว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างช้า ๆ พนักงานใหม่ควรเรียนรู้ให้รวดเร็ว แต่คุณไม่ควรจะให้เขาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในวันเดียว การสาธิตขั้นตอนของงานในบางขั้นตอนเป็นของง่าย แต่พนักงานใหม่อาจจะมีปัญหา แต่ถ้าพนักงานรู้สึกสบายใจในขณะเรียนรู้ เขาก็จะรู้ข้อผิดพลาด และแก้ไขได้ง่าย เมื่อเขาได้พัฒนาดีขึ้นเรื่อย ๆ จงบอกเขาว่า เขาทำงานดีแล้วสิ่งดังกล่าวจะทำให้พนักงานใหม่ลดความกังวลใจลง และจะทำให้เกิดความผิดพลาดน้อย เกือบทุกคนต้องทำงานให้ถูกต้อง คุณในฐานะเป็นหัวหน้า เป็นบุคคลที่สามารถทำให้มันเป็นสิงที่เป็นไปได้ คุยกับพนักงานใหม่บ่อย ๆ ในขณะที่พนักงานใหม่อาจจะไม่มีความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว เขาอาจพอใจที่ได้รับการพูดคุยจากพนักงานการพูดคุยไม่จำเป็นต้องยาวหรือเกี่ยวกับเรื่องของงานคุณอาจจะพูดสองสามคำในขณะที่เดินผ่าน สิ่งดังกล่าวจะทำให้เกิดความพอใจในการยอมรับจากหัวหน้างาน ส่งเสริมให้พนักงานใหม่ถามคำถามแล้วตอบด้วยรายละเอียด ตรวจสอบและรายงานให้พนักงานทราบ นี่คือขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการฝึกพนักงานใหม่ต้องการรู้ว่าเขาได้พัฒนาการทำงานหรือไม่ ถ้าใช่สิ่งที่เขารู้จะทำให้เขาต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม งานของพนักงานใหม่ควรถูกตรวจสอบบ่อย ๆ ในสองสามวันแรก ถ้าหากผลงานสามารถผ่านขั้นตอนที่กำหนด พนักงานใหม่ก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น เงินเดือนและความมั่นคง พนักงานใหม่ (ก็เหมือนกับพนักงานเก่า) จะต้องได้รับทราบว่า เขาได้เงินเดือนเท่ากับพนักงานในระดับเดียวกันของหน่วยงานอื่น ๆ อภิปรายกฎ ของคุณเกี่ยวกับการก้าวหน้าของการเลื่อนเงินเดือน การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและความก้าวหน้า ทำให้พนักงานทุกคนทราบว่า “การทำงานเป็นทีม” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของคุณ อธิบายให้พนักงานใหม่ทราบว่าคุณภูมิใจในกลุ่มพนักงานที่ทำงานกับคุณ นโยบายของคุณคือจ้างงานอย่างถาวร จากจุดนี้ คุณอาจจะอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่เป็นไปได้ในด้านเงินเดือนและความรับผิดชอบ ให้พนักงานแต่ละคนรู้ว่าคุณมีความภูมิใจในตำแหน่งงานของคุณ เพื่อให้มีประสิทธิภาพจริง ๆ พนักงานจะต้องมีความภาคภูมิใจในองค์การที่เขาทำงานอยู่ ความภาคภูมิใจของคุณ สามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องอธิบายเสียยาวยืด การกระทำ และคำพูดของคุณจะทำให้พนักงานใหม่เข้าใจ พนักงานใหม่จะมีความรู้สึกตื่นเต้นในการทำงานในองค์การ คุณจะได้รับความนับถือ การช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นพนักงานที่มีคุณค่ามากขึ้น จะทำให้พนักงานใหม่นับถือในตัวหัวหน้างาน เจตคติดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับโดยผู้บริหารชั้นสูงและจะเป็นประโยชน์สำหรับหัวหน้างานเองหัวหน้างานที่เป็นผู้บริหารที่ดีจะมีจำนวนน้อย จงแน่ใจว่าคุณเป็นหัวหน้างานที่ดีคนหนึ่งในจำนวนน้อยนิดที่มีอยู่ เจตคติของคุณ หัวหน้างานหลายคน เมื่อพบกับพนักงานใหม่มักจะพูดว่า “คน ๆ นี้มีประสบการณ์มาก เขาจะเรียนรู้วิธีทำงานเอง” ในบางกรณีสิ่งดังกล่าวจะเป็นความจริง แต่ในหลาย ๆ กรณี มันไม่ใช่ ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะให้พนักงานใหม่ ทำงานด้วยวิธีไหน บ่อยครั้งที่คุณให้ความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย มันจะทำให้มีการปรับปรุงได้มากทีเดียว วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยเหลือพนักงานใหม่เข้าใจในการทำธุรกิจของคุณก็คือการหาวารสารทางการค้าให้เขาอ่าน เจตคติและแนวทางของคุณเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือการรักษาพนักงานใหม่ให้อยู่ทำงานกับองค์การตลอดไป มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณและสำหรับพนักงานแต่มันจะดีกว่าสำหรับคุณ เพราะคุณจะมีใครคนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือคุณในการทำงานอย่างถูกต้อง สิ่งดังกล่าวก็คือว่าในส่วนของคุณ คุณก็ไม่ต้องชี้แนะให้มาก ซึ่งทำให้ผู้บริหารชั้นสูงมองเห็นความสามารถในการเป็น หัวหน้าของคุณ จงเฉลี่ยความสำเร็จของคุณให้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากที่เขาได้เป็นพนักงานประจำแล้ว จงบอกเขาว่าคุณมีความประทับใจในผลงานที่ผ่านมาของเขา และคุณก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นต่อไปในอนาคต ถ้าคุณในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน สามารถลดจำนวนผู้ลาออกได้ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก (ซึ่งหมายความว่าภารกิจของคุณก็เบาลงด้วย) ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณทำได้ซึ่งจะทำให้การลาออกลดลง และจะทำให้พนักงานใหม่ผสมผสานเข้ากับนโยบายที่เหมาะสมของคุณ ให้การต้อนรับพนักงานใหม่แต่ละคนด้วยความอบอุ่นใจ สำหรับพนักงานใหม่หลายคน งานใหม่ใด ๆ คือสิ่งที่น่ากลัว ปกติพนักงานใหม่จะให้ความสนใจกับงานใหม่ แต่เขาก็ยังกังวลใจว่าเขาจะได้รับการยอมรับจากพนักงานคนอื่นๆ ในด้านสังคมหรือไม่ พนักงานใหม่หลายคนมาถึงสำนักงานเมื่อหัวหน้างานกำลังไม่ว่างจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับพนักงานใหม่เหล่านี้คุณในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน จะต้องหาเวลาคุยกับพนักงานใหม่เหล่านี้ ด้วยความเป็นมิตร อย่าพยายามสอนพนักงานใหม่มากเกินไป แต่พยายามให้ข้อมูลเบื้องต้น สิ่งดังกล่าวจะเป็นเครื่องประกันพนักงานใหม่ว่าเขากำลังจะได้ทำงานกับองค์การที่ดี จงแน่ใจว่าพนักงานใหม่แต่ละคนเข้าใจในงานที่เขาต้องทำ พนักงานใหม่จำเป็นต้องรู้ว่า เขามีหน้าที่อะไรสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการอธิบายวิธีการต่าง ๆ ให้กับพนักงานใหม่ พนักงานใหม่อาจจะรู้แนวทางการทำงานทั่ว ๆ ไปแต่ไม่รู้ในรายละเอียดที่คุณต้องการให้ทำ สิ่งดังกล่าวก็ใช้ได้กับพนักงานใหม่ที่มีประสบการณ์มาแล้ว ถ้าขาดการฝึกอบรมที่เพียงพอ พนักงานใหม่อาจจะทำอะไรผิดพลาดในวันแรก เขาอาจจะงุนงงก่อนที่จะกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่ม ช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกมั่นคง พนักงานใหม่ จะมีความรู้สึกที่น่าพอใจเพราะเขาได้ทำในสิ่งที่คาดหวัง และเขาก็จะเป็นพนักงานที่ดีต่อใป บอกให้พนักงานใหม่รู้ว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างช้า ๆ พนักงานใหม่ควรเรียนรู้ให้รวดเร็ว แต่คุณไม่ควรจะให้เขาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในวันเดียว การสาธิตขั้นตอนของงานในบางขั้นตอนเป็นของง่าย แต่พนักงานใหม่อาจจะมีปัญหา แต่ถ้าพนักงานรู้สึกสบายใจในขณะเรียนรู้ เขาก็จะรู้ข้อผิดพลาด และแก้ไขได้ง่าย เมื่อเขาได้พัฒนาดีขึ้นเรื่อย ๆ จงบอกเขาว่า เขาทำงานดีแล้วสิ่งดังกล่าวจะทำให้พนักงานใหม่ลดความกังวลใจลง และจะทำให้เกิดความผิดพลาดน้อย เกือบทุกคนต้องทำงานให้ถูกต้อง คุณในฐานะเป็นหัวหน้า เป็นบุคคลที่สามารถทำให้มันเป็นสิงที่เป็นไปได้ คุยกับพนักงานใหม่บ่อย ๆ ในขณะที่พนักงานใหม่อาจจะไม่มีความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว เขาอาจพอใจที่ได้รับการพูดคุยจากพนักงานการพูดคุยไม่จำเป็นต้องยาวหรือเกี่ยวกับเรื่องของงานคุณอาจจะพูดสองสามคำในขณะที่เดินผ่าน สิ่งดังกล่าวจะทำให้เกิดความพอใจในการยอมรับจากหัวหน้างาน ส่งเสริมให้พนักงานใหม่ถามคำถามแล้วตอบด้วยรายละเอียด ตรวจสอบและรายงานให้พนักงานทราบ นี่คือขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการฝึกพนักงานใหม่ต้องการรู้ว่าเขาได้พัฒนาการทำงานหรือไม่ ถ้าใช่สิ่งที่เขารู้จะทำให้เขาต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม งานของพนักงานใหม่ควรถูกตรวจสอบบ่อย ๆ ในสองสามวันแรก ถ้าหากผลงานสามารถผ่านขั้นตอนที่กำหนด พนักงานใหม่ก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น เงินเดือนและความมั่นคง พนักงานใหม่ (ก็เหมือนกับพนักงานเก่า) จะต้องได้รับทราบว่า เขาได้เงินเดือนเท่ากับพนักงานในระดับเดียวกันของหน่วยงานอื่น ๆ อภิปรายกฎ ของคุณเกี่ยวกับการก้าวหน้าของการเลื่อนเงินเดือน การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและความก้าวหน้า ทำให้พนักงานทุกคนทราบว่า “การทำงานเป็นทีม” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของคุณ อธิบายให้พนักงานใหม่ทราบว่าคุณภูมิใจในกลุ่มพนักงานที่ทำงานกับคุณ นโยบายของคุณคือจ้างงานอย่างถาวร จากจุดนี้ คุณอาจจะอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่เป็นไปได้ในด้านเงินเดือนและความรับผิดชอบ ให้พนักงานแต่ละคนรู้ว่าคุณมีความภูมิใจในตำแหน่งงานของคุณ เพื่อให้มีประสิทธิภาพจริง ๆ พนักงานจะต้องมีความภาคภูมิใจในองค์การที่เขาทำงานอยู่ ความภาคภูมิใจของคุณ สามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องอธิบายเสียยาวยืด การกระทำ และคำพูดของคุณจะทำให้พนักงานใหม่เข้าใจ พนักงานใหม่จะมีความรู้สึกตื่นเต้นในการทำงานในองค์การ คุณจะได้รับความนับถือ การช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นพนักงานที่มีคุณค่ามากขึ้น จะทำให้พนักงานใหม่นับถือในตัวหัวหน้างาน เจตคติดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับโดยผู้บริหารชั้นสูงและจะเป็นประโยชน์สำหรับหัวหน้างานเองหัวหน้างานที่เป็นผู้บริหารที่ดีจะมีจำนวนน้อย จงแน่ใจว่าคุณเป็นหัวหน้างานที่ดีคนหนึ่งในจำนวนน้อยนิดที่มีอยู่ เจตคติของคุณ หัวหน้างานหลายคน เมื่อพบกับพนักงานใหม่มักจะพูดว่า “คน ๆ นี้มีประสบการณ์มาก เขาจะเรียนรู้วิธีทำงานเอง” ในบางกรณีสิ่งดังกล่าวจะเป็นความจริง แต่ในหลาย ๆ กรณี มันไม่ใช่ ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะให้พนักงานใหม่ ทำงานด้วยวิธีไหน บ่อยครั้งที่คุณให้ความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย มันจะทำให้มีการปรับปรุงได้มากทีเดียว วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยเหลือพนักงานใหม่เข้าใจในการทำธุรกิจของคุณก็คือการหาวารสารทางการค้าให้เขาอ่าน เจตคติและแนวทางของคุณเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือการรักษาพนักงานใหม่ให้อยู่ทำงานกับองค์การตลอดไป มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณและสำหรับพนักงานแต่มันจะดีกว่าสำหรับคุณ เพราะคุณจะมีใครคนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือคุณในการทำงานอย่างถูกต้อง สิ่งดังกล่าวก็คือว่าในส่วนของคุณ คุณก็ไม่ต้องชี้แนะให้มาก ซึ่งทำให้ผู้บริหารชั้นสูงมองเห็นความสามารถในการเป็น หัวหน้าของคุณ จงเฉลี่ยความสำเร็จของคุณให้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากที่เขาได้เป็นพนักงานประจำแล้ว จงบอกเขาว่าคุณมีความประทับใจในผลงานที่ผ่านมาของเขา และคุณก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นต่อไปในอนาคต

 
 
 

อัลบัมภาพ