ยินดีต้อนรับ
บุคลากร

บุคลากร

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ E-mail
กฤษฎา อัครมณี
Managing Director
41010101
Ext #101
097 954 9229
kritsada@ipak.co.th
พัชรนันท์ อภิฉัตรธนาพงศ์
CM Manager
43060102
Ext #101
091-7525193
patcharanan@ipak.co.th
นาถนิศา หมั่นมาก
TS Manager
58041619
Ext #110
nartnisa@ipak.co.th
ธำรง เหล่าตรังกสุกล
Sales Director
59050339
thamrong@ipak.co.th
วิทมนต์ สายสวาท

58100122
#110
wittamon@ipak.co.th
เกียรติศักดิ์ ใจหาญ
Senior Technical Support
51040405
keaitisak@ipak.co.th
ธีระชน ม่วงสีตอง
Technical Support Supervisor
56060610
teerachon@ipak.co.th
ไพฑูรย์ ประสม
Technical Support Officer
57010113
pitoon@ipak.co.th
ธันญา ปานนพพา
Call Center
58050620
Ext #108
tunya@ipak.co.th
ชนะชัย ประสานเสียง

99999999
chanachai
กิตติศักดิ์ สิฌชวัฒน์

57030316
kitisak@ipak.co.th
สายชล เฮงมุ้ย
EDI Officer
44030103
saichon@ipak.co.th
รัตนะ จารคม

55010409
rattana@ipak.co.th
ภัทราทิตย์ ทองคำ

57060215
Ext #106
patratit@ipak.co.th
นฤชล ฤทธิรงค์

58100523
narachon@ipak.co.th
ณิชารีย์ จิครธรรมพงศ์

56091712
nicharee@ipak.co.th
ปรัชกร อัครมณี

56091711
prachakorn@ipak.co.th
สรธัญ ศุภกุลธาดาศิริ

59050335
soratan@ipak.co.th
ภูมิพัฒน์ ใจสม

59111640
pumipat@ipak.co.th
พัชรินทร์ สลางสิงห์

59020129
ipakpatcharin@gmail.com